Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 10000 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na dwa stanowiska POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Równoległa ilościowa ocena celowalności, wychwytu komórkowego i wewnątrzkomórkowego uwalniania leku w celu ustalenia zależności struktura-aktywność w nanomedycynie”.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk biologicznych / biochemicznych / biotechnologii / biomedycyny (lub kierunków pokrewnych, które mogą obejmować chemię i biofizykę) w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg pkt 2.1.1. Regulaminu NCN, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).
 • Dobra praktyczna i teoretyczna znajomość technik biologii molekularnej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych lub tkankowych ssaków, technikach inżynierii genetycznej i mikroskopii (obrazowanie konfokalne, immunofluorescencja).
 • Wcześniejsze doświadczenie w stosowaniu metod bioanalitycznych będzie uważane za duży atut.
 • Wcześniejsze doświadczenie z nanonośnikami (nanocząstki, nanopręty itp.) nie jest wymagane.
 • Chęć do pracy i entuzjazm do prowadzenia badań. Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Językiem roboczym jest angielski.
 • Doświadczenie zagraniczne (dla kandydatów z Polski).

Mile widziane

 • Dodatkowymi atutami będą publikacje w recenzowanych czasopismach, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, doświadczeni

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie prac laboratoryjnych oraz nadzorowanie codziennych prac w laboratorium,
 • Projektowanie, klonowanie i testowanie różnych konstruktów genetycznych,
 • Opracowanie metod bioanalitycznych,
 • Standaryzacja prowadzenia kultur organoidów (3D), a także badanie aktywacji szlaków sygnałowych,
 • Analiza i interpretacja danych,
 • Publikowanie danych badawczych z projektu, prezentacja danych na wewnętrznych spotkaniach laboratorium,
 • Prezentacja wyników projektu na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • Uczestnictwo w kursach mających na celu zdobycie wiedzy na temat analizowania danych naukowych oraz posługiwania się różnymi technikami potrzebnymi do realizacji projektu.
 • Ścisła współpraca z kierownikiem projektu i zespołem w Uniwersytecie w Ulm (Niemcy), a także z resztą zespołu kierownika lub z innymi członkami Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej oraz współpracownikami.

Oferujemy

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 • Planowana data rozpoczęcia pracy: 1 września 2024 lub wcześniej.
 • Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto-brutto miesięcznie. Po opodatkowaniu oraz uwzględnieniu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kwota netto wynosi około 5 900 zł/miesiąc + tzw. "13-ta" pensja.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, or via e-mail to: aneta.sadowska@umlub.pl oraz wyłącznie w wersji angielskiej na adres: agnieszka.porczak@umlub.pl jako jeden plik pdf (max 15 Mb)