Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8000-9000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko badacza wizytującego do prowadzenia badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN OPUS 25 pt.: Zrozumienie samoczułego zachowania kompozytów cementowych z dodatkiem grafenu domieszkowanego azotem i katalizatora z odpadów rafineryjnych (SENSOR).

Nasze wymagania

 • - stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskany zgodnie z wymogami dotyczącymi wynagrodzeń na stanowiskach typu post-doc na stanowisku typu post-doc opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2023/uchwala23_2023-zal1.pdf#page=53), - umiejętność krytycznego myślenia, umiejętności zarządzania, rozwiązywanie problemów i umiejętność syntezy informacji, - doświadczenie w pracy w laboratorium, - dorobek naukowy z dziedziny inżynierii lądowej i inżynierii materiałowej, - wiedza w zakresie nanomateriałów i betonu samo monitorującego się, - znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie.

Zakres obowiązków

 • 1. Udział w pracach laboratoryjnych i opiece nad doktorantami i studentami zaangażowanymi w realizację projektu. 2. Udział w doborze surowców, optymalizacji mieszanin, przeprowadzaniu eksperymentów. 3. Analiza wyników. 4. Przygotowanie artykułów naukowych. 5. Prezentacja wyników na konferencjach naukowych. 6. Promocja projektu i jego wyników wśród odbiorców spoza wewnętrznej społeczności projektu

Oferujemy

 • - stabilne zatrudnienie na prestiżowej Uczelni, - możliwości rozwoju kariery, - pracę w kreatywnym i prężnym zespole badawczym, - zdobywanie nowych umiejętności.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - stabilne zatrudnienie na prestiżowej Uczelni, - możliwości rozwoju kariery, - pracę w kreatywnym i prężnym zespole badawczym, - zdobywanie nowych umiejętności.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:

  - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej , budynek C7, sekretariat pokój 502, 50-277 Wrocław, pl. Grunwaldzki 11.

  W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć n