Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauki o Żywności/Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 10000 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. dotyczące stanowiska typu post-doc.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Preferowane doświadczenie w badaniu własności strukturalnych i dynamicznych materii skondensowanej
 • Wysoce preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla układów jonowych w formie ciał stałych
 • Udział w analizie wyników eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

Oferujemy

 • Liczba oferowanych stanowisk wynosi 3
 • Umowa może rozpocząć się niezwłocznie po zakończeniu niezbędnych procedur administracyjnych, ale nie wcześniej niż 1.09.2024
 • Zgodnie z aktualnym statusem projektu, umowa nie może trwać dłużej niż do 30.06.2025
 • Umowa nie może trwać krócej niż 6 miesięcy
 • Jeśli projekt zostanie przedłużony, umowa może zostać przedłużona również po 30.06.2025

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
 • List motywacyjny
 • Życiorys zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do stawianych wymagań
 • Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: kierowanie projektami badawczymi, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne, inne osiągnięcia)
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub potwierdzone oświadczenie o przewidywanym terminie uzyskania stopnia doktora
 • Kwestionariusz osobowy (https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#111)
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze (https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#123)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://bip.uwm.edu.pl/menu/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe/#126)

Załączniki