adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska

DZIEKAN WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika

w Instytucie Automatyki i Robotyki,

w Zakładzie Sterowania i Robotyki.

Szczegóły w załączniku.