asystent

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Posiadanie stopnia zawodowego magistra inżyniera leśnictwa. Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w zakresie ekonomiki leśnictwa. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2021r. w Dziekanacie Wydziału Leśnego i Technologii drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.