asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego