Asystent w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na stanowisko asystenta / zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl