asystent w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych – zatrudnienie w wymiarze 9 /10  etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl