Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii

Wydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Histologii i Embriologii – zatrudnienie w wymiarze 1 / 4 etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl