Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii

Wydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Histologii i Embriologii – zatrudnienie w wymiarze 1 / 4 etatu

Załączniki