profesor uczelni w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na profesora uczelni – zatrudnienie w wymiarze 1 / 5 etatu