1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej, w Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, w Pracowni Budowy Mostów (Politechnika Poznańska)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wioleta.nowaczyk-jankiewicz@put.poznan.pl