1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Politechnika Poznańska
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej, w Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, w Pracowni Budowy Mostów (Politechnika Poznańska)

Załączniki