1 stanowisko adiunkt

Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
  • Wynagrodzenie: 5210 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich na Wydziale Anglistyki (UAM, Poznań) prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę uniwersytecką w obszarze literaturoznawstwa i językoznawstwa niderlandzkiego oraz południowoafrykańskiego.

ZADANIA:

·         Prowadzenie badań naukowych i publikowanie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

·         Pozyskiwanie grantów zewnętrznych

·         Dydaktyka w wymiarze 210 h rocznie (6-8 godzin w tygodniu) w obszarze językoznawstwa niderlandzkiego (np. historia języka niderlandzkiego, pragmatyka językowa, gramatyka języka niderlandzkiego), praktycznej nauki języka niderlandzkiego oraz seminariów licencjackich / magisterskich

PROFIL:

·         Doktorat w zakresie językoznawstwa niderlandzkiego lub językoznawstwa ogólnego

·         Bardzo dobra znajomość języka niderlandzkiego

·         Dobra znajomość języka angielskiego

·         Umiejętność współpracy w zespole

OFERUJEMY:

·         Wynagrodzenie miesięczne na stanowisku adiunkta zgodne z „Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/335888/ZR-194-2021-2022-Zal.-1.pdf

·         Możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych (habilitacja)

·         Praca w dynamicznym i interdyscyplinarnym zespole