1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat

w dziedzinie nauki  społeczne,

w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości

w Instytucie Zarządzania i Systemów Informacyjnych,

w Zakładzie Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Zainteresowanych prosimy o złożenie osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do dnia 20.07.2022r.w sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 (pokój 121) wymaganych  dokumentów

Szczegóły w załączniku.

Link do Zasad polityki kadrowej Politechniki Poznańskiej oraz wymaganych załączników:

https://bip.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/zarzadzenie_nr_66_-_2020_-_zalacznik_0.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Marta.Weber@put.poznan.pl