1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

PROREKTOR KIERUJĄCA/Y SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ NAUK O JĘZYKU I LITERATURZE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA NA WYDZIALE NEOFILOLOGII (Zakład Filologii Unikatowych).

Zakład Filologii Unikatowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii prowadzi, między innymi, badania w obszarze językoznawstwa i literaturoznawstwa nowogreckiego oraz dydaktykę uniwersytecką w tym zakresie. Od kandydata oczekujemy:

1.      Udokumentowane prowadzenie działalności badawczej w dyscyplinie językoznawstwo (preferowane językoznawstwo nowogreckie i/lub językoznawstwo porównawcze polsko-nowogreckie).

2.      Minimum 6 publikacji z ostatnich 3 lat z Listy Ministerialnej, przy czym preferuje się czasopisma mające wg listy pow. 70 pkt oraz wydawnictwa z II poziomu.

3.      Udokumentowany udział lub kierowanie projektami naukowymi w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym preferuje się udział lub kierowanie projektami międzynarodowymi.

4.      Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego na studiach filologicznych lub lingwistycznych, szczególnie dotyczące przedmiotówa.: nauka języka greckiego, nauka języka specjalistycznego greckiego. językoznawstwo kulturowe, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo historyczne języków indoeuropejskich z naciskiem na język grecki.

5.      Wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na edon@amu.edu.pl