1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Rzeźby
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Dziekan Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta/tki w III Pracowni Rzeźby i Otoczenia – Studyjnej. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz Statutu UAP.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uap.edu.pl.