2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS na stanowisko ASYSTENTA – 2 etaty

w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

ZADANIA:

·         Prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki i gospodarki 4.0.

·         Udział w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych.

·         Przygotowywanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.

·         Wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

·         Prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim.

 

WYMAGANIA:

·         Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.

·         Wiedza i umiejętności informatyczne.

·         Publikacje naukowe (opcjonalnie).

·         Doświadczenie w realizacji projektów naukowych (opcjonalnie).

·         Udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie).

·         Znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki.

·         Spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl