2 stanowiska asystenta

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

  ogłasza

KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA – 2 etaty

w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

ZADANIA:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki i gospodarki 4.0.
 • Udział w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • Przygotowywanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.
 • Wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim i angielskim.

 

WYMAGANIA:

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.
 • Wiedza i umiejętności informatyczne.
 • Publikacje naukowe (opcjonalnie).
 • Doświadczenie w realizacji projektów naukowych (opcjonalnie).
 • Udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki.
 • Spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.)

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na uepoznan.rekrutacja@gmail.com