Adiunkt

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. 

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

W związku z dynamicznym rozwojem uczelni poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

ścieżka badawczo-dydaktyczna

pensum dydaktyczne: 240 godzin

Zadania:

Prowadzenie badań naukowych;
Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
Doskonalenie warsztatu badawczego;
Prowadzenie zajęć dydaktycznych; 
Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
Opracowywanie autorskich programów zajęć; 
Organizacja procesu dydaktycznego; 
Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Od kandydatów oczekujemy:

Stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub dyscyplin pokrewnych oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii;
Doświadczenia dydaktycznego oraz dorobku naukowego w obszarze psychologii klinicznej i/lub zdrowia udokumentowanego:
prowadzeniem zajęć dla studentów psychologii z powyższej tematyki (przynajmniej jeden z obszarów),
punktowanymi publikacjami z zakresu psychologii klinicznej i/lub zdrowia
aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
udziałem w realizacji projektów badawczych;
Posiadania dorobku naukowego poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor;
Doświadczenia w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌znajomości‌ ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌oraz‌ samodzielne‌ ‌pisanie‌ ‌publikacji‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌;
Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy,
Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Korzystne warunki finansowe;
Możliwość rozwoju zawodowego;
Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju;
Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii i Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu;
Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych adjustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym w jakość życia pracownika;
Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Wymagane dokumenty:

CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego Doktora;
List motywacyjny, z wyraźnym odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje (maksymalna objętość: 3000 znaków ze spacjami).

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza https://cutt.ly/1nj2goG

Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe – 50 % oceny;
Osiągnięcia dydaktyczne – 30 % oceny;
Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 20 % oceny.

Termin składania dokumentów upływa: 30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 lipca 2021 r.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 01 października 2021 r.

Skład Komisji Konkursowej:

Dr hab. Szymon Draheim, Prof. Uniwersytetu SWPS, Przewodniczący Komisji, 
Dr Konrad Piotrowski, Członek Komisji, 
Dr Agnieszka Mościcka-Teske, Członek Komisji, 
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl.

LINK do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.