Adiunkt

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. 

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

W związku z dynamicznym rozwojem uczelni poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt

ścieżka dydaktyczna

Wydział Psychologii i Prawa

Kierunek Psychologia

pensum dydaktyczne: 360 godzin

Zadania:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych; 
Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
Opracowywanie autorskich programów zajęć; 
Organizacja procesu dydaktycznego; 
Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
Organizacja konferencji i seminariów naukowych.
 

Od kandydatów oczekujemy:

Stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub dyscyplin pokrewnych oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii
Doświadczenia dydaktycznego w obszarze psychologii klinicznej i/lub zdrowia udokumentowanego:
prowadzeniem zajęć dla studentów psychologii z powyższej tematyki (przynajmniej jeden z obszarów) 
punktowanymi publikacjami z zakresu psychologii klinicznej i/lub zdrowia
Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌znajomości‌ ‌języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ w tym języku,
Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy,
Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
Korzystne warunki finansowe;
Możliwość rozwoju zawodowego; 
Mentoring  mobilizujący do dalszego rozwoju naukowego i/lub dydaktycznego;
Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału;
Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych adjustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym w jakość życia pracownika;
Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Wymagane dokumenty:

CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych
Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu Doktora
List motywacyjny, z wyraźnym odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje (maksymalna objętość: 3000 znaków ze spacjami)
 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=17f968ea03034209ab14e6fba5d993ac

Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe – 10 % oceny
Osiągnięcia dydaktyczne – 60 % oceny
Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30 % oceny.

Termin składania dokumentów upływa: 30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 lipca 2021 r.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 01 października 2021 r.

 

Skład Komisji Konkursowej:

Dr hab. Szymon Draheim, Prof. Uniwersytetu SWPS, Przewodniczący Komisji, 
Dr Agnieszka Mościcka-Teske, Członek Komisji, 
Dr Anna Kubiak, Członek Komisji, 
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

LINK do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.