adiunkt

Wydział Inżynieri Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Praca naukowa w szeroko rozumianej dyscyplinie inżynieria środowiska lub budownictwo. Prowadzenie zajęć dydaktycznych obejmujących mechanikę budowli, klimatyzację, wentylację i ogrzewanie obiektów budowlanych, komputerowe wspomaganie projektowania.

Wymagania:

studia wyższe na kierunku inżynieria środowiska, inżynieria gospodarki wodnej, lub budownictwo,

stopień naukowy doktora/doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska lub budownictwo,

– dobra znajomość języka angielskiego,

– posiadanie predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego w zakresie tematyki związanej z inżynierią środowiska lub budownictwem

umiejętność prowadzenia prac projektowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Oczekiwania:

umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz pracy w zespołach badawczych, 

umiejętność przekazywania wiedzy, zdolność i chęć do samokształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji,

 mile widziane doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia zawodowe,

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inzynieria@up.poznan.pl