Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. 

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. W związku z dynamicznym rozwojem uczelni poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt

Lokalizacja: Poznań

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Ścieżka: badawczo-dydaktyczna

Kierunek Psychologia

Pensum dydaktyczne: 240 godzin

 

Zadania:

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub dyscyplin pokrewnych oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii
 • Doświadczenia dydaktycznego oraz dorobku naukowego w jednym z podanych obszarów:  Diagnoza psychologiczna, psychometria, metodologia badań psychologicznych, statystyka udokumentowanego:
  • prowadzeniem zajęć dla studentów psychologii z powyższej tematyki (przynajmniej jeden z obszarów)
  • punktowanymi publikacjami z zakresu diagnozy psychologicznej, psychometrii, metodologii badań psychologicznych, statystyki (przynajmniej jeden z obszarów)
  • aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
  • udziałem w realizacji projektów badawczych
 • Posiadania dorobku naukowego poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor
 • Doświadczenia w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Biegłej znajomości języka polskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku;

Dodatkowo oczekujemy: 

 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy,
 • Deklaracji o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Korzystne warunki finansowe;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adjustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego Doktora  oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii;
 • List motywacyjny, z wyraźnym odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje (maksymalna objętość: 3000 znaków ze spacjami)

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 50 % oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 30 % oceny;
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 20 % oceny.
   

Termin składania dokumentów upływa: 15 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 czerwca 2022 r.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 01 października 2022 r.

Skład Komisji Konkursowej:

 • Dr hab. Szymon Draheim, Prof. Uniwersytetu SWPS, Przewodniczący Komisji,
 • Dr Elwira Brygoła, Członek Komisji,
 • Dr Konrad Piotrowski, Członek Komisji,
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

LINK do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami