: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

Stopień doktora w dyscyplinie zootechnika i rybactwo lub weterynaria; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych; posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu genetyki (szczególnie genetyki populacji) lub bioinformatyki lub zastosowań statystyki w biologii lub medycynie; posiada doświadczenie badawcze, planuje pracę badawczą i ubieganie się o środki na jej realizację; posiada umiejętność posługiwania się co najmniej jednym pakietem statystycznym; przedstawi dokumenty z poprzedniego miejsca pracy świadczące o możliwościach współpracy z zakresie pracy badawczej i dydaktycznej; dobra znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmwz@up.poznan.pl