: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Tematyka dydaktyczna, którą ma się zajmować kandydat obejmuje:

Zagadnienia dotyczące ekonomii rozwoju regionalnego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, mikroekonomii i makroekonomii

Oczekiwania:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse,

–  posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej 

   na stanowisku nauczyciela akademickiego,

– dobra znajomość języka angielskiego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekwes@up.poznan.pl