: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

SŁOWA KLUCZOWE: rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich, ekonomia rozwoju regionalnego, mikroekonomia i makroekonomia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Tematyka dydaktyczna, którą ma się zajmować kandydat obejmuje:

Zagadnienia dotyczące rozwoju regionalnego, rozwoju obszarów wiejskich, ekonomii rozwoju regionalnego, mikroekonomii i makroekonomii

 

Oczekiwania:

–  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse,

–  posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej  

   na stanowisku nauczyciela akademickiego,

– dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Załączniki