: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Instytut Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie literaturoznawstwa. Poszukujemy osoby prowadzącej prace badawcze w dziedzinie literaturoznawstwa chińskiego udokumentowane dorobkiem, silnie zmotywowanej do pracy dydaktycznej, posiadającej wiedzę merytoryczną w zakresie literatury chińskiej oraz doświadczenie dydaktyczne obejmujące także nauczanie języka chińskiego jako obcego. Oczekujemy gotowości prowadzenia zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich). Pensum dydaktyczne wynosi 210 godzin lekcyjnych w ciągu roku akademickiego.

 

I)            Wymagania i kwalifikacje (requirments and qualifications)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 

1.      Stopień naukowy doktora w dziedzinie literaturoznawstwa (literaturoznawstwo chińskie)

2.      Dorobek naukowy w postaci publikacji z dziedziny literaturoznawstwa chińskiego, udziału w konferencjach

3.      Perspektywa rozwoju naukowego prowadzącego do habilitacji

4.      Co najmniej kilkuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej (dydaktyka języka chińskiego)

5.      Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu historii literatury chińskiej

6.      Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka chińskiego (mandaryńskiego), dobra znajomość języka angielskiego

7.      Dodatkowym atutem będzie gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu kultury chińskiej

I)            Wymagania językowe (required languages)

1.    język chiński – poziom płynny

2.    język angielski – poziom płynny

 

II)            Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne (required research experience)

Kandydat powinien posiadać dorobek w dziedzinie literaturoznawstwa chińskiego, obejmujący publikacje naukowe oraz udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz przedstawić perspektywę rozwoju naukowego prowadzącego do habilitacji. Powinien też posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z nauczaniem języka chińskiego i nauczaniem historii literatury chińskiej.

I)            Kryteria kwalifikacyjne (eligibility criteria)

 

1.      Stopień naukowy doktora w dziedzinie literaturoznawstwa (literaturoznawstwo chińskie)

2.      Udokumentowany dorobek publikacyjny z dziedziny literaturoznawstwa chińskiego

3.      Przedstawienie perspektywy rozwoju naukowego prowadzącego do habilitacji

4.      Co najmniej kilkuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej (dydaktyka języka chińskiego)

5.      Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu historii literatury chińskiej

6.      Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka chińskiego (mandaryńskiego), bardzo dobra znajomość języka angielskiego

7.      Dodatkowym atutem będzie gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu kultury chińskiej.

8.      Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

9.      Udział lub kierowanie projektami naukowymi

10.  Rozmowa kwalifikacyjna

Załączniki