: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych lub pokrewnych z zakresu informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji, inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii rolniczej lub pokrewnej.

Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Posiadanie osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych, w szczególności w zakresie informatyki, informatyki technicznej i telekomunikacji, inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii rolniczej lub podobnego zakresu, a także w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych oraz osiągnięć dydaktycznych

Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych.

Biegła znajomość języka angielskiego.

Załączniki