: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Tytuł lekarza weterynarii; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy klinicznej w obszarze chorób koni; dobra znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmwz@up.poznan.pl