adiunkt – matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

KONKURS

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Warunki konkursu określone przez komisje konkursową:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j. ze zmianami) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub dyscyplinie pokrewnej,
dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej w dyscyplinie matematyka,
motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność,
motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.
 

Szczegółowe kryteria oceny kandydatów:

wartość dorobku naukowego i zakres tematyki badawczej,
zgodność problematyki i zainteresowań badawczych ze strategią Wydziału,
plan badawczy na kolejne 3 lata,
dobra znajomość języka angielskiego,
znajomość języka polskiego lub deklaracja jego szybkiego opanowania pozwalającego na wypełnianie obowiązków organizacyjnych.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.sadowska@amu.edu.pl