adiunkt – post-doc

Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rekrutacja na stanowisko „post-doc” (staż podoktorski) w ramach projektu badawczego (kierownik: prof. Guillaume Thierry), który koncentruje się na badaniu efektu języka obcego („Uwolnienie mocy języka obcego:

Poznawcze podstawy Efektu Języka Obcego i strategicznego użycia języka”). Zatrudnienie na stanowisku na 3 lata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rafal.jonczyk@wa.amu.edu.pl