asystent

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS na stanowisko ASYSTENTA

w Katedrze Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej

 

ZADANIA:

·         prowadzenie badań naukowych w zakresie badań operacyjnych, ekonomii matematycznej lub finansów ilościowych,

·         udział w projektach naukowych krajowych lub zagranicznych,

·         przygotowywanie prac naukowych w języku polskim lub angielskim,

·         czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, preferowane wykształcenie ekonomiczne i matematyczne,

·         wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl