asystent

Instytut Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

 ogłasza KONKURS na stanowisko 

ASYSTENTA

w Katedrze Pieniądza i Bankowości

 

ZADANIA:

·         realizacja zajęć dydaktycznych na poziomie ogólnoakademickim (w języku polskim i angielskim),

·         aktywne prowadzenie badań naukowych,

·         aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe,

·         publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         znajomość metod i umiejętność prowadzenia badań jakościowych (opcjonalnie),

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl