asystent

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska i zadań:

Działalność dydaktyczna, w tym udział w prowadzeniu zajęć podczas letnich lub zimowych obozów studenckich.

Działalność badawcza w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

Posiadanie  tytułu magistra (preferowane ukończenie studiów na kierunku wychowanie fizyczne, sport lub fizjoterapia).

Uznany publikacyjny dorobek międzynarodowy,   kontynuacja pracy badawczej.

Pożądane uprawnienia instruktorskie lub ukończone kursy z różnych form aktywności fizycznej (np. Crossfit, TRX, Kettlebell, Kalistenika, Żeglarstwo, Narciarstwo, Windsurfing, Łyżwiarstwo).

Wykaz wymaganych dokumentów:

Deklaracja przystąpienia do konkursu, skierowana do JM Rektora AWF w Poznaniu.

CV, kwestionariusz osobowy.

Odpisy dyplomów ukończenia studiów.

Ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o awans lub zatrudnienie w AWF Poznań (Załącznik nr 2 do Uchwały nr  151/2019 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 29 października 2019 r.)

Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, AWF w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Oświadczenie  zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Termin i miejsce składania ofert:

24.09.2021 r. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań,

Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2021 r.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie.

Możliwość rozwoju naukowego.

Możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biskup@awf.poznan.pl