Asystent

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS na stanowisko ASYSTENTA

w Katedrze Statystyki

 

ZADANIA:

·         prowadzenie badań naukowych z zakresu statystyki,

·         udział w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych,

·         publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,

·         wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą,

·         prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń ze studentami w języku polskim i angielskim.

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora,

·         rozległa wiedza z zakresu nowoczesnej metodologii badań statystycznych, w szczególności metod statystyki małych obszarów,

·         doświadczenie z zakresu praktyki badań statystycznych,

·         publikacje naukowe z zakresu statystyki w języku polskim i angielskim,

·         doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl