asystent

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

W Katedrze Informatyki Ekonomicznej

 

ZADANIA:

·         Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z profilem Katedry Informatyki Ekonomicznej.

·         Uczestnictwo w projektach badawczych w zakresie Data Science.

·         Prowadzenie badań naukowych w obszarach działalności Katedry.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, w zakresie nauk
o zarządzaniu i jakości, ekonomii, finansów, informatyki, matematyki lub informatyki technicznej.

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2020 roku poz. 478, z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl