asystent

Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

ZADANIA:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II-ego stopnia, w szczególności z przedmiotów dotyczących makroekonomii, ekonomii globalnej i rynków wschodzących, zgodnie z wymiarem godzin przypisanym do danego stanowiska,

·         prowadzenie badań naukowych,

·         publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych,

·         udział w pracach organizacyjnych na rzecz UEP.

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         biegła znajomość języka polskiego,

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,

·         zainteresowania badawcze w obszarze ekonomii instytucjonalnej, ekonomii politycznej, makroekonomii,

·         posiadanie publikacji naukowych w języku polskim i angielskim,

·         uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2020 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl