asystent

Instytut Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Inwestycji i Rynków Finansowych

 

ZADANIA:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w obszarze finansów,

·         opracowanie i aktualizacja sylabusów do prowadzonych przedmiotów,

·         doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,

·         prowadzenie badań naukowych w obszarze finansów,

·         uczestnictwo w projektach badawczych w zakresie finansów i aplikowanie o takie projekty,

·         publikowanie wyników prac badawczych w czasopismach naukowych.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2020 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl