asystent

Instytut Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Ubezpieczeń

 

ZADANIA:

·         prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń,

·         wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą,

·         publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry Ubezpieczeń,

·         udział w pracach organizacyjno-administracyjnych Katedry Ubezpieczeń.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse,

·         wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń potwierdzona publikacjami naukowymi,

·         uczestnictwo w szkoleniach tematycznych z zakresu zarządzania ryzykiem lub ubezpieczeń,

·         uczestnictwo w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowych,

·         znajomość języka polskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki,
·         znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl