Asystent

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Poszukuje się kandydatów zmotywowanych do pracy badawczo-dydaktycznej, posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań żywieniowych z udziałem osób zdrowych i chorych o różnym poziomie aktywności fizycznej, pragnących dalej rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie dietetyki sportowej, zwłaszcza w zakresie wspomagania żywieniowego i suplementacyjnego w sporcie.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta w Zakładzie Dietetyki Sportowej będzie należało udział i prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie finansowania badań ze źródeł zewnętrznych i/lub realizacja projektów badawczych. Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do upowszechniania wyników badań naukowych (publikacje naukowe w czasopismach z Impact Factor, doniesienia konferencyjne, monografie naukowe, itp.) oraz do stałego podnoszenia i poszerzania kompetencji zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych.

Poszukiwani kandydaci powinni także posiadać doświadczenie i predyspozycje do pracy wychowawczo-dydaktycznej. Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało również przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udział w innych formach działalności związanej z procesem dydaktycznym, w tym m.in.: przeprowadzanie konsultacji dla studentów oraz pomoc w prowadzeniu prac dyplomowych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dubert@awf.poznan.pl