asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Ukończenie studiów na kierunku medycyny weterynaryjna i posiadanie tytułu lekarza weterynarii; osiągnięcia twórcze – udokumentowane publikacjami (jeśli takie posiada); predyspozycje dydaktyczne w zakresie kształcenia oraz doświadczenie w obszarze patomorfologii zwierząt; znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmwz@up.poznan.pl