asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Tytuł lekarza weterynarii; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych; predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy klinicznej w obszarze chirurgii i anestezjologia weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt towarzyszących; dobra znajomość języka angielskiego.

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close