asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

DZIEKAN WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 2 etaty

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika

w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej,

w Zakładzie Robotyki.

Termin składania dokumentów: 31.08.2021 r.

Szczegóły w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na creef@put.poznan.pl