Asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

Wydzial Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

Załączniki