asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

konkurs na stanowisko asystenta