asystent w Katedrze i Zakłdzie Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

konkurs na stanowisko asystenta

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl