doktorant

dubert@awf.poznan.pl
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Zakład Neurobiologii AWF Poznań poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko typu student-doktorant w pełni finansowane ze środków przyznanych na realizację grantu. W ramach zatrudnienia, student-doktorant/ będzie zaangażowany w realizację projektu pt. “Mechanizmy warunkujące załamanie homeostazy między pobudzeniami synaptycznymi a wewnętrzną pobudliwością motoneuronów w stwardnieniu zanikowym bocznym u myszy”, który ma na celu identyfikację wewnątrzkomórkowych szlaków metabolicznych uszkodzonych przez ALS. Głównym zadaniem studenta będzie analiza profilu elektrofizjologicznego neuronów poddanych manipulacją genetycznym w celu pobudzenia lub wyhamowania aktywności wcześniej ustalonych szlaków metabolicznych. W tym celu student opanuje szereg technik elektrofizjologicznych, w szczególności wykonywanie rejestracji wewnątrzkomórkowych motoneuronów in vivo oraz obsługę stanowiska do badań elektrofizjologicznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dubert@awf.poznan.pl