dydaktyczne / wykładowca

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Instytut Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poszukuje wykładowcy w dziedzinie praktycznej nauki języka chińskiego. Poszukujemy osoby zmotywowanej do pracy dydaktycznej, posiadającej doświadczenie dydaktyczne oraz wiedzę merytoryczną popartą wykształceniem filologicznym w nauczaniu języka chińskiego jako obcego. Zakres nauczania obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów. Pensum dydaktyczne wynosi 360 godzin wykładowych w roku akademickim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ie@amu.edu.pl