Kierownik Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej i Gerostomatologii

Wydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na kierownika Katedry i Kliniki