Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

Wydzial Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na powierzenie funkcji kierownika

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl