Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

Wydzial Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

konkurs na powierzenie funkcji kierownika

Załączniki