kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl