Lektor języka rosyjskiego

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza

KONKURS na stanowisko LEKTORA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

w wymiarze pełnego etatu

w STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

ZADANIA:

● realizacja zajęć dydaktycznych w zakresie specjalistycznego języka biznesu dla studentów oraz uczestników innych form kształcenia na poziomie językowym A1-C1

● gotowość do prowadzenia lektoratów języka rosyjskiego ze studentami obcokrajowcami

● przygotowywanie testów kontrolnych, semestralnych i egzaminacyjnych weryfikujących efekty kształcenia oraz sprawdzających kompetencje językowe studentów i kandydatów na studiach UEP

● opracowywanie materiałów dydaktycznych rozwijających zainteresowania studentów w zakresie języka specjalistycznego

● udział w pracach dydaktycznych i organizacyjnych SPNJO

 

WYMAGANIA:

●   stopień zawodowy magistra filologii rosyjskiej

●    znajomość dodatkowych języków obcych umożliwiająca prowadzenie lektoratów języka rosyjskiego ze studentami obcokrajowcami w języku angielskim i/lub niemieckim

●    udokumentowane, co najmniej 4-letnie, doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim lub w kształceniu osób dorosłych

●    znajomość współczesnych metod nauczania języków obcych oraz doświadczenie w nauczaniu z wykorzystaniem nowych technologii ICT

●    poświadczone uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, warsztatach i kursach doszkalających lub ukończonych studiach podyplomowych

●    spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl